Prawo Budowlane

2 Znaleziono artykuły

tomasz
Ustawa - Prawo Budowlane 2018
0 Komantarz(y)
Prawo budowlane 2018
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki - 2018
0 Komantarz(y)
Z początkiem 2018 roku zaczęły obowiązywać zmienione warunki techniczne. Na obowiązujące dotychczas rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bądźmy w kontakcie